Hanoe klotspel från hanö

Mer information om länken Hanoe klotspel från hanö

Hanoe är ett klotspel där man skall försöka få så många kastklot innanför poängzonen som möjligt. Motståndarna skall sedan försöka knocka bort dem med sina utslagningsklot för att försöka nolla laget. Sedan är det motståndarnas tur att kasta, och man skall försöka knocka bort deras klot. läs mer på hanoe.se

Gå vidare till Hanoe klotspel från hanö

Hanoe klotspel från hanö

Funktioner

  • Bli medlem för att kunna spara favoriter
  • Bli medlem för att kunna göra förfrågningar om länkbyten

Kategori

Taggar (Nyckelord)

Social media