Garantum och Aktie-Ansvar

Mer information om länken Garantum och Aktie-Ansvar

Fondbolaget Aktie-Ansvar med fonder ”Sverigefonden” och ”Graal Total”, är ett av Sveriges äldsta fondbolag. Aktie-Ansvar grundades redan 1965 av Nykterhets- och Frikyrkorörelsen. Mot bakgrund av de institutioner som skapade bolaget har Aktie-Ansvar av tradition och med stor självklarhet satt stort värde på att efterleva etiska placeringsregler. Aktie-Ansvar har ännu idag ett betydande förvaltningssamarbete med de ursprungliga grundarna från dessa svenska folkrörelser.

Gå vidare till Garantum och Aktie-Ansvar

Funktioner

  • Bli medlem för att kunna spara favoriter
  • Bli medlem för att kunna göra förfrågningar om länkbyten

Kategori

Taggar (Nyckelord)

Social media